Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada jest Międzynarodowym Dniem Tolerancji – w tym dniu w naszej szkole zorganizowaliśmy szereg działań, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugą osobę, doskonalenie wśród dzieci, młodzieży wyrażania szacunku, zrozumienia i akceptacji dla innych ludzi.
Klasy I uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym pt. „Wielkie sprawy małej żaby”. Aktorzy z krakowskiego teatru zaprezentowali dzieciom, jak umiejętnie budować relacje i żyć w przyjaźni oraz tolerancji wobec odmienności i wyglądu.
Klasy II i klasy III „zaprzyjaźniły” się z lalką teatralną, gdzie uzmysłowienie indywidualizacji, inności każdego dziecka ma odzwierciedlenie i w życiu codziennym i w codziennym kontakcie z innymi.
Uczniowie kl.IV, V doświadczali i „poczuli” podczas prezentacji filmu „Wszyscy za jednego” wyświetlanego w kinie Casino w Knurowie w ramach edukacji medialnej, do czego może prowadzić brak akceptacji drugiej osoby, jak ważna jest tolerancja innych. Prelekcja psychologa do filmu uzmysłowiła jak ważna jest postawa „otwartości” i aprobaty drugich osób.
Uczniowie kl. VI, VII i VIII podczas prezentacji filmu „Klub brzydkich dzieci” realizowanej również w ramach edukacji medialnej przypomnieli sobie postawy tolerancji i do czego może prowadzić słabość i niedostatek życzliwości, wyrozumiałości. Prelekcja przed filmem wprowadzająca do tematyki tolerancji „wzbogaca” i uwrażliwia problem.