Sekretariat

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paniówkach

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska.

Nauczyciel informatyki i matematyki

Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paniówkach

mgr Karina Karcz

nauczyciel biologii, przyrody i nauczania wczesnoszkolnego

Wicedyrektor ds. Przedszkola

mgr Joanna Bartoszek