Historia

Klasy I-III SP

Rozpoczęcie nauki w segmencie A - klasy I-III SP

Przeniesienie Szkoły Podstawowej ze starej szkoły do nowej - segment B (klasy IV-VIII)
Uroczyste otwarcie całości nowego obiektu szkoły

Obiekt funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa, funkcję dyrektora obejmuje mgr Ewelina Musioł

Utworzenie Gimnazjum nr 2 dla uczniów z sołectw Paniówki i Chudów

Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Paniówkach zostaje mgr Danuta Hirsz

I Dzień Seniora
Pozyskanie dla gimnazjum pracowni komputerowej ze środków MEN
Otwarcie Izby Regionalnej

Otwarcie Izby regionalnej z bardzo bogatymi i unikalnymi zbiorami eksponatów związanymi ze Śląskiem i życiem Ślązaków

Pierwsza pracownia językowa
Stworzenie nowoczesnej sali językowej ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców
Organizacja Powiatowej "Gimnazjady Sportowej"
Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
Szkolny Rachmistrz

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej mającej poprawić efekty nauczania matematyki w szkole i gminie Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny – „Szkolny Rachmistrz”

Nowe miejsca nauki

Zaadaptowanie dwóch sal w wyremontowanej części starej szkoły w Paniówkach

Nadanie imienia

Nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Paniówkach

Zmiana nazwy szkoły

Zmiana nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na: „Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II”

X lecie Gimnazjum

Uroczyste obchody X - lecia Gimnazjum,

pożegnanie dyrektor mgr Danuty Hirsz

Nowa kadencja Dyrektora

Dyrektorem Gimnazjum zostaje mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

Koncert Charytatywny

Koncert charytatywny w szkole na rzecz Remigiusza – ciężko chorego kolegi – ucznia III klasy gimnazjum, a zarazem wychowanka Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

Szkoła Przedsiębiorczości

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach otrzymało decyzją Kapituły w Warszawie Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

Utworzenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Paniówkach
Utworzenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Paniówkach, który obejmuje Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Dyrektorem zespołu zostaje mgr inż. Małgorzata Wiśniewska
Przystapienie do programu "Radosna Szkoła"

Oddanie do użytku Placu Zabaw, współfinansowanego w ramach projektu ministerialnego „Radosna Szkoła” oraz nowoczesnego kortu tenisowego

Akcja charytatywna "Windą do nieba"

Akcja charytatywna „Windą do nieba”, której celem była zbiórka pieniędzy na inwestycje służące zmniejszeniu barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowa łącznika

Sejmik Szkolny

Szkolny Sejmik Uczniowski – wybór patrona gimnazjum bł. Jana Pawła II

Szkolny Park Odkrywców
Stworzenie na dziedzińcu szkoły „Szkolnego Parku Odkrywców” w ramach realizowanego programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży Samorządowej
Rodzina Szkół Jana Pawła II
Włączenie naszej szkoły w Rodzinę Szkół noszących imię Jana Pawła II w Archidiecezji Katowickiej
Nadanie imienia Jana Pawła II

Nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 2 w Paniówkach

Dziękczynny koncert chóru

Dziękczynny koncert chóru złożonego

z uczniów, nauczycieli, Dyrekcji i Absolwentów w dniu kanonizacji Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem św. Urbana w Paniówkach

Wprowadzenie dziennika elektronicznego

Wprowadzenie nowoczesnego dziennika elektronicznego VULCAN UONET+, który zastąpił tradycyjne dzienniki

Szkoła na Facabooku

Uruchomienie profilu szkoły na Facebooku

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz Superdyrektora Szkoły

Uzyskanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Specjalnej Super Dyrektora Szkoły w IV edycji konkursu organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą” przez Dyrektora Małgorzatę Wiśniewską

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - edycja 2017/2018

Uzyskanie tytułu "Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - edycja 2017/2018" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej

Szkoła z klasą

Uzyskanie Certyfikatu „Szkoły z klasą”

Naukobus w Paniówkach

Wizyta NAUKOBUSA w ramach wystawy "Eksperymentuj" z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

100 lecie odzyskania niepodległości

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

Szkoła Mistrzów Programowania

Zdobycie Tytułu Szkoły Mistrzów Programowania

Zakończenie funkcjonowania Gimnazjum

Pożegnanie ostatniego rocznika gimnazjalistów. Zakończenie funkcjonowania Gimnazjum nr 2 w Paniówkach.

#OSEWyzwanie

Zdobycie nagrody- pracowni multimedialnej w Ogólnopolskim Konkursie #OSEWyzwanie

Akcja charytatywna - Gramy dla Franka

Inauguracja obchodów 100 letniej rocznicy urodzin patrona Jana Pawła II koncertem charytatywnym „Gramy dla Franka”

Zawieszenie zajęć szkolnych decyzją MEN

Zawieszenie zajęć w szkole w związku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wprowadzenie platformy do nauki zdalnej Office365

Nauczanie online dzięki wdrożonemu pakietowi do nauki zdalnej Office 365 i aplikacji Teams

Wprowadzeine dziennika elektonicznego w Gminnym Przedszkolu

Wprowadzenie dziennika elektronicznego Vulcan w Gminnym Przedszkolu

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021 w nowej rzeczywistości, z zachowaniem procedur epidemiologicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.

Święto Edukacji Narodowej w pandemii

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021 w nowej rzeczywistości, z zachowaniem procedur epidemiologicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.

Font Resize