Historia

Wrzesień 1996
Klasy I-III SP

Rozpoczęcie nauki w segmencie A - klasy I-III SP

Styczeń 1997
Przeniesienie Szkoły Podstawowej ze starej szkoły do nowej - segment B (klasy IV-VIII)
18 października 1998
Uroczyste otwarcie całości nowego obiektu szkoły

Obiekt funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa, funkcję dyrektora obejmuje mgr Ewelina Musioł

1 września 1999
Utworzenie Gimnazjum nr 2 dla uczniów z sołectw Paniówki i Chudów

Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Paniówkach zostaje mgr Danuta Hirsz

Styczeń 2000
I Dzień Seniora
Wrzesień 2000
Pozyskanie dla gimnazjum pracowni komputerowej ze środków MEN
Wrzesień 2002
Otwarcie Izby Regionalnej

Otwarcie Izby regionalnej z bardzo bogatymi i unikalnymi zbiorami eksponatów związanymi ze Śląskiem i życiem Ślązaków

Wrzesień 2003
Pierwsza pracownia językowa
Stworzenie nowoczesnej sali językowej ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców
2003/2004
Organizacja Powiatowej "Gimnazjady Sportowej"
1 wrzesień 2004
Powołanie Rzecznika Praw Ucznia
2005
Szkolny Rachmistrz

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej mającej poprawić efekty nauczania matematyki w szkole i gminie Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny – „Szkolny Rachmistrz”

2006
Nowe miejsca nauki

Zaadaptowanie dwóch sal w wyremontowanej części starej szkoły w Paniówkach

15 października 2005r.
Nadanie imienia

Nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Paniówkach

1 września 2008
Zmiana nazwy szkoły

Zmiana nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na: „Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II”

2009
X lecie Gimnazjum

Uroczyste obchody X - lecia Gimnazjum,

pożegnanie dyrektor mgr Danuty Hirsz

Wrzesień 2009
Nowa kadencja Dyrektora

Dyrektorem Gimnazjum zostaje mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

13 grudnia 2009
Koncert Charytatywny

Koncert charytatywny w szkole na rzecz Remigiusza – ciężko chorego kolegi – ucznia III klasy gimnazjum, a zarazem wychowanka Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

Styczeń 2010
Szkoła Przedsiębiorczości

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach otrzymało decyzją Kapituły w Warszawie Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości

1 września 2010
Utworzenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Paniówkach
Utworzenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Paniówkach, który obejmuje Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Dyrektorem zespołu zostaje mgr inż. Małgorzata Wiśniewska
1 września 2011
Przystapienie do programu "Radosna Szkoła"

Oddanie do użytku Placu Zabaw, współfinansowanego w ramach projektu ministerialnego „Radosna Szkoła” oraz nowoczesnego kortu tenisowego

Grudzeiń 2011
Akcja charytatywna "Windą do nieba"

Akcja charytatywna „Windą do nieba”, której celem była zbiórka pieniędzy na inwestycje służące zmniejszeniu barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych

2012
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowa łącznika

2012
Sejmik Szkolny

Szkolny Sejmik Uczniowski – wybór patrona gimnazjum bł. Jana Pawła II

15 marca 2012
Szkolny Park Odkrywców
Stworzenie na dziedzińcu szkoły „Szkolnego Parku Odkrywców” w ramach realizowanego programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży Samorządowej
19 marca 2012
Rodzina Szkół Jana Pawła II
Włączenie naszej szkoły w Rodzinę Szkół noszących imię Jana Pawła II w Archidiecezji Katowickiej
16 października 2013
Nadanie imienia Jana Pawła II

Nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 2 w Paniówkach

27 kwietnia 2014
Dziękczynny koncert chóru

Dziękczynny koncert chóru złożonego

z uczniów, nauczycieli, Dyrekcji i Absolwentów w dniu kanonizacji Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem św. Urbana w Paniówkach

16 luty 2015
Wprowadzenie dziennika elektronicznego

Wprowadzenie nowoczesnego dziennika elektronicznego VULCAN UONET+, który zastąpił tradycyjne dzienniki

1 września 2017
Szkoła na Facabooku

Uruchomienie profilu szkoły na Facebooku

17 i 19 października 2017
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz Superdyrektora Szkoły

Uzyskanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Nagrody Specjalnej Super Dyrektora Szkoły w IV edycji konkursu organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą” przez Dyrektora Małgorzatę Wiśniewską

25 listopada 2017
Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - edycja 2017/2018

Uzyskanie tytułu "Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji - edycja 2017/2018" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej

Sierpień 2018
Szkoła z klasą

Uzyskanie Certyfikatu „Szkoły z klasą”

25 września 2018
Naukobus w Paniówkach

Wizyta NAUKOBUSA w ramach wystawy "Eksperymentuj" z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

9 listopada 2018
100 lecie odzyskania niepodległości

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

29 maja 2019
Szkoła Mistrzów Programowania

Zdobycie Tytułu Szkoły Mistrzów Programowania

22 czerwca 2019
Zakończenie funkcjonowania Gimnazjum

Pożegnanie ostatniego rocznika gimnazjalistów. Zakończenie funkcjonowania Gimnazjum nr 2 w Paniówkach.

23 września 2019
#OSEWyzwanie

Zdobycie nagrody- pracowni multimedialnej w Ogólnopolskim Konkursie #OSEWyzwanie

23 luty 2020
Akcja charytatywna - Gramy dla Franka

Inauguracja obchodów 100 letniej rocznicy urodzin patrona Jana Pawła II koncertem charytatywnym „Gramy dla Franka”

16-24 marca 2020
Zawieszenie zajęć szkolnych decyzją MEN

Zawieszenie zajęć w szkole w związku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

25 marca 2020
Wprowadzenie platformy do nauki zdalnej Office365

Nauczanie online dzięki wdrożonemu pakietowi do nauki zdalnej Office 365 i aplikacji Teams

14 kwietnia 2020
Wprowadzeine dziennika elektonicznego w Gminnym Przedszkolu

Wprowadzenie dziennika elektronicznego Vulcan w Gminnym Przedszkolu

1 września 2020
Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021 w nowej rzeczywistości, z zachowaniem procedur epidemiologicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.

14 październik
Święto Edukacji Narodowej w pandemii

Inauguracja Roku szkolnego 2020/2021 w nowej rzeczywistości, z zachowaniem procedur epidemiologicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.