Rada Rodziców

Rada Rodzicow

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach

Przewodnicząca: Ewelina Witkowska

Zastępca: Barbara Woźnica

Skarbnik: Anna Kopel

Sekretarz: Ewa Lewandowska