PASOWANIE NA „ŚWIETLICZAKA”

12 października w naszej szkolnej świetlicy miało miejsce Pasowanie na Świetliczaka uczniów klas I i II.

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali pamiątkowe medale.

Nie obyło się też bez małego poczęstunku, za który chcemy serdecznie podziękować Radzie Rodziców.

Wychowawcy świetlicy