UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

Najlepsi uczniowie w naszej szkole nagrodzeni!  W dniu 14 października 2021r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Gierałtowice. Stypendium zostało przyznane uzdolnionym uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy VII-VIII, oraz 5,80 dla uczniów klas IV- VI) za ubiegły rok szkolny w szkole lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty.  Stypendia naszym najlepszym uczniom wręczał Pan Leszek Żogała Wójt Gminy Gierałtowice oraz Pani Małgorzata Szczęsny Kierownik Referatu Edukacji. W uroczystości udział wzięli Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska oraz Damian Smorz Wiceprzewodniczący Gminy Gierałtowice.  W naszej szkole nagrodzonych zostało 11 uczniów.  Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.