Zakończenie Roku Szkolnego – harmonogram!

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 r. według następującego harmonogramu:
8:00 klasy I-III,
9:00 klasy IV-VII,
10:00 Uroczysta akademia z okazji ukończenia szkoły dla absolwentów klas 8.
Ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne akademia odbędzie się tylko dla uczniów klas 8, natomiast w pozostałych klasach spotkania odbędą się indywidualnie z wychowawcami.
W piątek świetlica szkolna już nie funkcjonuje.