Podsumowanie akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „WIRUSOOCHRONA”

W odpowiedzi na propozycję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach, polegającej na przeprowadzeniu, na terenie województwa śląskiego, akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, kadra pedagogiczna oraz uczniowie klas 1-3 naszej placówki aktywnie przystąpili do jej realizacji.

Głównym założeniem akcji było promowanie wśród dzieci higienicznego trybu życia, a co za tym idzie, poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu wolnego, higieny osobistej oraz wiedzy ogólnej na temat zagrażających naszemu życiu wirusów, w tym wirusa SarsCov2 znanego jako Covid19.

Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów, w głównej mierze, odbyła się z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez WSSE w Katowicach.  Akcja miała na celu zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Jednym z założeń akcji było zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych.

Uczniowie wszystkich klas 1-3 z zaciekawieniem uczestniczyli w lekcjach higieny, kształtujących właściwe postawy prozdrowotne. Działania edukacyjne przybierały różne formy, zaczynając od pogadanki i pracy z tablicą multimedialną, poprzez pracę w grupach, aż do  pracy indywidualnej.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się kolorowanki tematyczne oraz krzyżówki. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w pokazowym myciu rąk. Występowali też w krótkich scenkach, przedstawiających osoby chore na grypę, przeziębienie czy koronawirusa. Dzieciom spodobały się także rymowanki tematyczne oraz pomysł stworzenia własnego plakatu „Dbamy o zdrowie”. Wszystkie klasy wykonały ciekawe prace plastyczne, bądź to w formie plakatów, bądź modeli koronavirusa.

Podsumowaniem naszej szkolnej akcji  informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” była wystawa prac dzieci na szkolnym kręgu dostępna dla wszystkich chętnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat tego zagadnienia.

Jadwiga Janota szkolny koordynator akcji „Wirusoochrona”