Konkurs Plastyczny – Inne Spojrzenie

Regulamin
XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„INNE SPOJRZENIE”
Organizator:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

Drodzy uczestnicy Konkursu!
W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” zapraszam Was do wykonania prac plastycznych o temacie przewodnim:
„Życie bajką jest”
W swoich pracach puśćcie wodze fantazji, ukazując świat jako zachwycający, a przede wszystkim magiczny. Niech powstaną niezwykłe bajkowe stwory, postaci i miejsca, pełne barw i tajemniczości.
Życzę miłej zabawy i sukcesu w konkursie!
Elżbieta Skiba
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu

CELE KONKURSU:
promocja talentu młodych dzieci i młodzieży,
zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach,
poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży,
kształtowanie postaw empatycznych i prospołecznościowych uczestników poprzez przekazanie nadesłanych do Organizatora prac na cel charytatywny.

Regulamin XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego