Warsztaty dla uczniów kl. VIII

W ramach programu „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży” finansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uczniowie kl. VIII we wtorek 17 listopada br uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychoterapeutkę mgr Marzenę Rębisz ze Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z Gliwic.
Realizacja zadania „Podróż do wnętrza siebie” ma na celu przybliżenie i prowadzenie działań wśród uczniów klas podstawowych na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, przeciwdziałaniu seksualizacji dzieci i młodzieży oraz zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu zaburzeń depresyjnych, w tym minimalizacja zachowań agresywnych związanych z izolacją społeczną oraz innymi ograniczeniami spowodowanymi wprowadzonym stanem epidemii. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i funkcjonowaniem szkół, zajęcia były prowadzone online i dały początek działaniom na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Podczas prelekcji poruszano tematy przeciwdziałaniu narażeniu na stres, zapobieganiu mobbingowi i promowaniu zachowania równowagi pomiędzy życiem szkolnym a prywatnym.
Z duża nadzieją i wiarę oczekujemy na poprowadzenie zajęć w pozostałych klasach szkoły podstawowej, które będą pilotowane i współorganizowane we współpracy z pedagogiem szkolnym.