Spotkania profilaktyczne klas VII

W dniach 18 i 19 listopada 2020r dzięki wsparciu Urzędu Gminy Gierałtowice uczniowie klas VII mieli okazje uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez trenerów z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa.
Tematem spotkania z uczniami była ,,Samodyscyplina i autoregulacja jako wyzwanie w czasie pandemii- wsparcie w radzeniu sobie w sytuacji izolacji.”
Celem programu było przekazanie uczniom informacji nt:
– planowania dnia codziennego podczas nauki zdalnej,
– technik samomotywacji,
– zagrożenia autoregulacji wynikające z uwarunkowań pandemii- relaksacja,
– podtrzymanie kontaktów z rówieśnikami i znajomymi ze szkoły w czasie nauki zdalnej-wzmacnianie bliskości w klasie mimo odosobnienia,
– profilaktyka zaburzeń depresyjnych-gdzie szukać pomocy,
– wsparcie w radzeniu sobie w sytuacji izolacji.
W czasie dwudniowych warsztatów prawie 60 uczniów miało okazje zapoznać się jak ważna jest samodyscyplina i właściwa organizacja dnia, uwzględniająca posiłki, czas pracy/nauki i czas wolny spędzany zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i w kontakcie z innymi/czasami w formie online. Udział w warsztatach miał dać uczniom świadomość jak organizować sobie dzień, na co zwrócić uwagę przy jego planowaniu. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli i wypowiadali się na poruszane tematy.