Funkcjonowanie szkoły od 26 października 2020r.

Zmiana funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Paniówkach od 26 października do 8 listopada 2020r.

  • Zawiesza się zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII.
  • Uczniowie przechodzą na naukę zdalną.
  • Nauka dla dzieci klas I-III pozostaje bez zmian.
  • Nie ulega zmianie plan lekcji.
  • Lekcje zdalne odbywają się przy użyciu platformy Office365 Teams. Połączenia następują zgodnie z przyjętym w szkole czasem rozpoczynania się kolejnych lekcji. W przypadku jakichkolwiek problemów, szczególnie w przypadku nauki zdalnej, należy się kontaktować z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
  • Szkoła organizuje dla klas I-III świetlice zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Funkcjonuje również stołówka szkolna.
  • W związku z dużą absencją nauczycieli możliwe jest organizowanie zastępstw lub odwołanie zajęć. Prosimy sprawdzać plan zajęć tak samo jak w czasie nauczania stacjonarnego.
  • Zajęcia dodatkowe, w tym specjalistyczne prowadzimy stacjonarnie dla klas I-III oraz zdalnie dla klas starszych wg przyjętego planu.

Życzymy dużo zdrowia uczniom i ich rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły.

Małgorzata Wiśniewska
Dyrektor ZSP w Paniówkach

Wybory do Samorządu Szkolnego

Szkoleni ZSP
W dniu 07.10.2020 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. W tym roku reprezentować uczniów będą:

Wojciech Kopel – Przewodniczący Szymon Musioł
Zastępca przewodniczącego – Julia Pawlas
Skarbnik Rzecznikiem Praw Ucznia została Zuzanna Szolc.


Opiekunowie Samorządu: P. Celina Widuch i P. Betina Bursy. Rzecznik Praw Ucznia: P. Barbara Benson

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w spełnianiu swoich nowych obowiązków!!!

Kompetencje wychowawcze – prelekcja

Informacje- ZSP

Informujemy, iż w ramach projektu osłonowego „RODZIC = ŚWIADOMOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ” dnia 15.10.2020 r. w godzinach 17.00 – 19.00 odbędzie się prelekcja pt. „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice – warsztaty dla rodziców”, przeznaczona przede wszystkim dla rodziców uczniów klas I- III w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Paniówkach.

Ze względu na trwający stan epidemii w kraju prelekcja odbędzie się online, za pośrednictwem aplikacji zoom.
Szczegółowe informacje oraz link do spotkania przesłany został rodzicom za pośrednictwem
e-Dziennika przez wychowawców klas.

Zachęcamy do udziału w prelekcji.