Funkcjonowanie szkoły od 26 października 2020r.

Zmiana funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Paniówkach od 26 października do 8 listopada 2020r.

  • Zawiesza się zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII.
  • Uczniowie przechodzą na naukę zdalną.
  • Nauka dla dzieci klas I-III pozostaje bez zmian.
  • Nie ulega zmianie plan lekcji.
  • Lekcje zdalne odbywają się przy użyciu platformy Office365 Teams. Połączenia następują zgodnie z przyjętym w szkole czasem rozpoczynania się kolejnych lekcji. W przypadku jakichkolwiek problemów, szczególnie w przypadku nauki zdalnej, należy się kontaktować z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
  • Szkoła organizuje dla klas I-III świetlice zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Funkcjonuje również stołówka szkolna.
  • W związku z dużą absencją nauczycieli możliwe jest organizowanie zastępstw lub odwołanie zajęć. Prosimy sprawdzać plan zajęć tak samo jak w czasie nauczania stacjonarnego.
  • Zajęcia dodatkowe, w tym specjalistyczne prowadzimy stacjonarnie dla klas I-III oraz zdalnie dla klas starszych wg przyjętego planu.

Życzymy dużo zdrowia uczniom i ich rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły.

Małgorzata Wiśniewska
Dyrektor ZSP w Paniówkach