Warsztaty profilaktyczne „Archipelag Skarbów”

W dniach 16 i 17 października 2023r. dzięki wsparciu finansowemu Gminy Gierałtowice uczniowie klas ósmych ze Szkół Podstawowych z Paniówek, Chudowa, Przyszowic i Gierałtowic uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Archipelag Skarbów”. Program Archipelag Skarbów porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących czasu dojrzewania. Odwołuje się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami. W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności. Program wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęca młodzież do pozytywnego spojrzenia na istotne, z punktu widzenia psychologii rozwojowej, obszary: złość, zakochanie, pobudzenie seksualne. Program Archipelag Skarbów® w zakresie tematów związanych z rozwojem psychoseksualnym w okresie dojrzewania, płodnością, pojęciem rodziny odwołuje się do treści odpowiadających podstawie programowej przedmiotu – Wychowanie do Życia w Rodzinie. Główne cele Programu w tym obszarze to:
− pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania,
− wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości,
− promowanie integralnej wizji seksualności człowieka,
− ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miłością i odpowiedzialnością,
− tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka.
Program Archipelag Skarbów posiada rekomendacje Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz został pozytywnie zweryfikowany w ramach badań finansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. Autorem Programu Archipelag Skarbów® jest dr Szymon Grzelak reprezentujący Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który sprawuje nadzór merytoryczny nad Programem. W zamyśle autorów, Program Archipelag Skarbów® ma wspierać cele wychowawcze rodziców, a zarazem wspierać szkołę w realizacji zadań wychowawczych. Program Archipelag Skarbów był prowadzony w formie dwudniowych warsztatów dla dużej grupy uczestników. Każdego dnia młodzież jest zaangażowana przez trzy i pół godziny zegarowej. Zajęcia łączą formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań. Program Archipelag Skarbów® prowadzony jest przez zespół certyfikowanych trenerów posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne.