Oczyszczalnia ścieków – wizyta klasy 7

Znaczenie wody w przyrodzie, najlepiej widać tam, gdzie jej nie ma. Aby poznać sposób odzyskiwania zanieczyszczonej wody, uczniowie klasy VII wybrali się na wycieczkę do Oczyszczalni Ścieków w Przyszowicach. Mieli okazję naocznie poznać sposoby oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i pobliskich zakładów usługowych. Odzyskiwanie czystej wody a także pozyskiwanie nawozów rolniczych z odpadów biochemicznych, to proces wymagający stałego nadzoru i kontrolowania jakości. W ostatniej fazie oczyszczania ścieków, ogromne znaczenie mają pierwotniaki, które uczniowie mogli obserwować pod mikroskopem. Wycieczka udana i napewno zostanie zapamiętana przez uczniów 😁.