Dzień liczby π – święto matematyki w szkole.

Podziwu godna liczba Pi, będąca również tematem wiersza Wisławy Szymborskiej, promuje matematykę i nauki ścisłe dokładnie 14 marca, co zgodnie z amerykańskim formatem zapisu daty (3.14) odpowiada wartości liczby π. Liczba π lub ludolfina, to stała matematyczna, która określa stosunek długości obwodu koła, do długości jego średnicy. W naszej szkole również obchodzimy to ważne święto w dniach 14-17.03.2023 r. Przygotowaliśmy gazetkę z ciekawostkami o liczbie π. W tych dniach w klasach 4-8 przeprowadzony zostanie konkurs logiczny, który wyłoni szkolnych Mistrzów Zadań Logicznych. Uczniowie z najlepszymi wynikami klas 7-8 będą reprezentować naszą szkołę w gminnym konkursie. Został również zapowiedziany konkurs na zapamiętanie najdłuższego rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi – uczniów egzaminują nauczyciele matematyki do dnia 17.03.2023 r. Serdecznie zapraszamy😊