Matematyka na 100%

Diagramy procentowe na lekcji matematyki w klasie 6
Uczniowie w grupach mieli za zadanie przygotować i przeprowadzić ankietę wśród uczniów i nauczycieli. Następnym zadaniem było stworzenie plakatu, na którym przedstawili dane z ankiety w formie diagramu procentowego. Prezentowali efekty swojej pracy na forum klasy, zostali ocenieni przez kolegów i nauczyciela.😊