Hura, dostaliśmy dofinansowanie…

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Kwota wsparcia wynosi 35 000 zł, natomiast wkład własny to 8 750 zł. W ramach programu szkoła została doposażona o monitor interaktywny, dwa laptopy oraz multimedialne programy edukacyjne. Zakupione narzędzia i pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią proces dydaktyczny uczniów ze SPE, a w szczególności zostaną wykorzystane do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, w tym ADHD, ADD, autyzmem, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami procesów uczenia się i terapii procesów komunikacji oraz dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu i słabosłyszących.😊