Tydzień Nowoczesnych Technologii w klasach 1-3

Kolejny dzień Tygodnia Nowoczesnych Technologii, pod nieobecność klas 4-8, upłynął na przekazywaniu wiedzy młodszym uczniom klasy 3a. Przygotowane warsztaty z programowania z wykorzystaniem ozobotów, zagłębienie się w tajniki wirtualnej rzeczywistości z Googlami VR oraz poznanie działania drukarek 3D, miały na celu rozbudzanie pasji informatycznych oraz kontakt z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi. Uczniowie świetnie odnaleźli się w nowej rzeczywistości i chętnie pogłębiali swoją wiedzę z wykorzystaniem narzędzi TIK.