Bezpieczne ferie – prelekcja

W środę 9 lutego 2022 miała miejsce prelekcja zorganizowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników prelekcja odbyła się w formie zdalnej.

W ramach akcji „bezpieczne ferie” strażacy z KM PSP w Gliwicach omówili zagadnienia z zakresu:

– zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych (w tym niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą wchodzenie na zamarznięte akweny wodne, dlaczego wychłodzenie jest tak niebezpieczne dla naszego organizmu),

– zasad postępowania podczas wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia np. w domu,

– numerów alarmowych,

– kampanii społecznej czujka na straży Twojego bezpieczeństwa (czym jest czad i jak może go wykryć czujka tlenku węgla w naszych domach).

Dzieci z uwagą wysłuchały wszystkich informacji o których później rozmawiały ze swoimi wychowawcami.