Gminny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej w Chudowie.

” Od niepewności każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy. Od lęku przed tym, co nastanie. Uchroń nas Panie”. Te przejmujące słowa „Modlitwy Szarych Szeregów” wyrecytowała uczennica klasy 7b Maria Kozik reprezentująca naszą szkołę w Gminnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej w Chudowie.