Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice – informacje

Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie uzyskania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice.
Proszę o zwrócenie uwagi na paragraf 5, wniosek składają rodzice/ prawni opiekunowie 🙂

Wszystkie szczegóły oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:

https://bip.gieraltowice.pl/5973/422/stypendium-wojta-gminy-gieraltowice.html?fbclid=IwAR0WDhA3YKM9KbqolraXjJ0cM3jIVx9l5Z73jXUQIYwpeO3AbCIVwtrp0TY