Wyniki kuratoryjnego konkursu wiedzy o Chorwacji

Na posiedzeniu 21 kwietnia 2021 roku komisja, w której zasiadali przedstawiciele Konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Katowicach pracując w trybie online oceniła zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie w skali 1-5 pkt. prace multimedialne, nadesłane na konkurs wiedzy o Chorwacji, zorganizowany w roku 2021 przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego.
Łącznie wpłynęło 56 prac.
Decyzją Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie pana Pawła Włodarczyka i zgodnie z regulaminem konkursu, w związku z sytuacją pandemiczną w woj. śląskim konkurs został rozstrzygnięty na I etapie.
Laureatami konkursu zostały:
miejsce Nazwa szkoły Liczba punktów
1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu 24
2. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach 23
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 22
 
Tym samym Laureatami zostali uczniowie klasy 7b:
Jakub Burak,
Nelly Kurzepa,
Emilia Nocoń,
Bianka Wyrobek i 
Hania Zaczyk.
Ogromne gratulacje dla uczniów oraz koordynatorów konkursu Kariny Karcz i Łukasza Nowaka, którzy stworzyli prezentację dotyczącą historii i zabytków Chorwacji.