XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik zaprasza do udziału w XI Konkursie Plastycznym dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.  

Tegoroczne hasło konkursowe ma obrazować wiedzę jaką zdobyły dzieci uczestnicząc

w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych
w gospodarstwach rolnych. 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Szkoły działające na terenie województwa śląskiego, z których uczniowie chcą wziąć udział w Konkursie, kontaktują się z OR KRUS w Częstochowie lub najbliższą PT KRUS, gdzie dostępne są wszystkie niezbędne informacje  na temat organizacji etapu wojewódzkiego.

Wszystkie zgłoszone prace oceni Wojewódzka Komisja Konkursowa, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową w Warszawie.

Laureaci każdego ze szczebli otrzymają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA!

  • nadsyłanie prac – do 31 marca 2021 r.
  • zakończenie etapu wojewódzkiego – 30 kwietnia 2021r.
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, iż wszystkie formularze, regulamin konkursu, dane adresowe dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl. oraz w pliku poniżej.

Konkurs – pobierz