Protokół rozstrzygnięcia Szkolnego Konkursu Plastycznego na logo Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „poMOC” w Zabrzu.

Z uwagi na sytuację związaną z trwającą pandemią, przedłużono termin składania prac na konkurs do 18.12.2020r. Po tym terminie Komisja dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

1.Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca – Zuzanna Bizuk
Członek – Łukasz Bizuk
Członek – Beata Łakomska

2. Zadania komisji konkursowej:
– ocena prac konkursowych,
– opracowanie werdyktu końcowego.

3. Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tematem i przeznaczeniem,
– pomysłowość i oryginalność,
– czytelność i łatwość zapamiętania.

Decyzją Komisji I miejsce otrzymała: Nelly Kurzepa, uczennica klasy VIIb.

Dodatkowo Komisja przyznała dwa wyróżnienia.
Otrzymały je: – Hanna Grela, uczennica klasy VIa – Maria Kocur, uczennica klasy VIb

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatkom! Nagrodzone uczennice zostaną poinformowane o czasie, miejscu oraz formie wręczenia nagród.

Jednocześnie Komisja pragnie nadmienić, że z uwagi na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, wybór był niezmiernie trudny. Jury docenia wkład pracy i niekwestionowany talent wszystkich uczestników konkursu, życząc im samych sukcesów w artystycznych poczynaniach.

Jesteście wspaniali!