Wizyta Pani Minister Edukacji Katarzyna Lubnauer w naszej szkole.

Dziś naszą szkołę odwiedziła Pani Minister Edukacji Katarzyna Lubnauer.
Wizyta odbyła się z inicjatywy Pani Poseł na Sejm Krystyna Szumilas. Spotkanie zorganizowane przez dyr. Małgorzatę Wiśniewską i Karinę Karcz było okazją do rozmów z uczniami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi w osobach: Izabela Buchała – wójt gminy Gierałtowice, kierownik Referatu Edukacji Urzędu Gminy Gierałtowice Małgorzata Szczęsny, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach Barbara Jałowiecka-Cempura.
W spotkaniu uczestniczyli również doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Damian Witek oraz dyrektor Biura Poselskiego Posłanki Krystyny Szumilas Aleksandra Krawczyk.

Tematyka rozmów skupiła się wokół uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności pracy z uczniem zdolnym. Mieliśmy okazję zaprezentować codzienną pracę i bogatą bazę dydaktyczną szkoły. To było wyjątkowo cenne doświadczenie, za które bardzo dziękujemy. 😊