Z życia naszej świetlicy – bajkowe lodowe kule!

Korzystając z panujących ostatnio mrozów, 🥶 świetliczaki stworzyły kolorowe lodowe kule. 
Czy tylko my widzimy górę we mgle na jednej z nich? Czy Wy również?