Ochrona danych osobowych – zajęcia dla klas 4-8

Świadomość zagrożeń w sieci oraz umiejętność ochrony danych osobowych staje się nieodzowna dla zachowania prywatności i bezpieczeństwa w Internecie, dlatego systematycznie edukujemy naszych uczniów w tych zagadnieniach.
Celem dzisiejszej inicjatywy było poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, aby uczniowie mogli mądrze korzystać z Internetu. Pierwszym krokiem było założenie kont na platformie https://it-szkola.edu.pl/ i ukończenie kursu „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu – Moduł I i Moduł II”. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i chętnie podejmowali wyzwania.
Podczas lekcji omawialiśmy, jak bezpiecznie korzystać z Internetu i jak rozpoznawać sytuacje niebezpieczne online. Dzięki tej inicjatywie nasi uczniowie zyskali umiejętność identyfikowania treści, których udostępnienie może stanowić zagrożenie dla ich prywatności. Wierzymy, że to zwiększyło ich świadomość ryzyka związanego z udostępnianiem poufnych informacji w sieci.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział! Wspólnie budujemy bezpieczniejsze środowisko online dla naszej społeczności. 💪💻 #osehero