Janie Pawle II – pamiętamy ten dzień 16.X 1978!

Dokładnie 45 lat temu, 16 października, świat usłyszał wołanie „Habemus Papam” i kardynał ogłosił, że papieżem został Karol Wojtyła.
Kolejna rocznica wyboru jest dobrą okazją, aby przybliżyć uczniom postać Patrona naszej szkoły. W ubiegłym tygodniu, na lekcjach religii, dzieci zapoznały się z wydarzeniami z życia św. Jana Pawła II oraz wykonywały prace plastyczne.