Obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy

We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Zespół wychowania fizycznego przygotował dla uczniów lekcje o pierwszej pomocy. Pan Jarosław Prokop z racji wykonywanego zawodu GOPR’owca zapoznał uczniów z tematyką resuscytacji krążeniowo oddechowej, złamań, oparzeń i odmrożeń. Celem lekcji było uświadomienie dzieciom jak ważna w codziennym życiu jest pierwsza pomoc, a odpowiednie działania podjęte szybko i umiejętnie maja znaczenie i przynoszą korzyści.