Kulturalne SMS w 3c w ramach akcji ” Z kulturą na TY”

SMS to krótka wypowiedź tekstowa. Jednak 'krótka’ nie oznacza 'niechlujna’. Pisząc ją, należy zachować odpowiednią formę, poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną. W przeciwnym razie nasza wiadomość nie zostanie zrozumiana przez odbiorcę. Uczniowie klasy 3c w ramach akcji „Z kulturą na TY” poprawiali wiadomości tak, żeby były zwięzłe, ale też kulturalnie napisane.