„Doświadcz i spróbuj zrozumieć”!

„Doświadcz i spróbuj zrozumieć”!❤️
Pod takim hasłem Zespół ds Integracji zorganizował tegoroczne Dni Integracji w naszej szkole.
Wydarzeniu przyświecał cel poznania różnych niepełnosprawności oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
Uczniowie bardzo chętnie podchodzili do poszczególnych stacji, przy których musieli zmierzyć się z wykonaniem zadań wykorzystujących różne zmysły człowieka. Dzieci doświadczały trudności i barier, na jakie często trafiają osoby z niepełnosprawnością oraz uczyły się, w jaki sposób można im pomagać. Przy organizacji stacji, nauczyciele wykorzystali sprzęt Laboratorium Przyszłości.
Dni Integracji cieszyły się dużym zainteresowaniem.🙂