Aktywna Tablica 2022 SPE

Rok szkolny 2022/2023

Szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Kwota dofinansowania wynosi 35 000 zł, natomiast wkład własny to 8750 zł.

W ramach programu szkoła została doposażona o monitor interaktywny, dwa laptopy oraz   multimedialne programy edukacyjne. Zakupione narzędzia i pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią proces dydaktyczny uczniów ze SPE, a w szczególności zostaną wykorzystane do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, w tym ADHD, ADD, autyzmem, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami procesów uczenia się i terapii procesów komunikacji oraz dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu i słabosłyszących.