Szkolne wybory do Samorządu już za nami – znamy wyniki!

W poniedziałek 3 października 2022 r. w naszej szkole, wśród uczniów klas IV – VIII zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022-2023.
Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.
Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali filmiki, w których omawiali swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.
Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Szymon Musioł -> Przewodniczący
Jagoda Kral -> Zastępca
Julia Zając -> Sekretarz
Rafał Gładysz-> Rzecznik Praw Ucznia
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.