Gminny Konkurs Ortograficzny klas 1-3

26 kwietnia po raz kolejny w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas młodszych, pod hasłem „Bajkowa ortografia”. Do udziału zostali zaproszeni uczniowie klas trzecich naszej gminy, wyłonieni na drodze wewnątrzszkolnych eliminacji. W środę, 26 kwietnia o godzinie 9.00 wszystkich, którzy odważyli się podjąć wyzwanie ortograficzne, powitali Pani wicedyrektor Karina Karcz, Pani kierownik Referatu Edukacji Urzędu Gminy Małgorzata Szczęsny oraz Pani Barbara Pytlarska jako przewodnicząca naszego zacnego jury. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych, umiejętności zastosowania ich w praktyce, ćwiczenia spostrzegawczości, pamięci, podniesienia kompetencji umiejętności ortograficznych a także zdolności pracy w grupie. Mistrzami Ortografi zostali uczniowie naszej szkoły, drugie miejsce zajęli uczniowie z Przyszowic, trzecie miejsce ex aequo zajęli uczniowie z Gierałtowic i Chudowa. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych wyników. Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród oraz słodkiego poczęstunku😊