Podsumowanie akcji ” Z kulturą na Ty” w klasie 1

Zakończył się marzec, który od lat w naszej szkole nazywany jest miesiącem życzliwości, ponieważ w tym właśnie miesiącu prowadzona jest akcja „Z kulturą na Ty”. Szczególnie klasy młodsze mocno angażują się w tę akcję i na różne sposoby interpretują znaczenie kultury, czego dowody mieliśmy okazję prezentować na naszym szkolnym fanpage. W piątkowe przedpołudnie również pierwszaki z klasy 1a podsumowywały swoje miesięczne kulturalne przedsięwzięcia. Uczniowie po 4 cotygodniowych zajęciach na temat życzliwości, koleżeństwa, kulturalnego zachowania stworzyli swój własny Kodeks Kulturalnego Pierwszoklasisty. Wykorzystując swoją wiedzę z warsztatów online ”Mam tę moc”, na temat życzliwości wśród uczniów oraz własnych obserwacji wybrali trójkę swoich najkulturalniejszych kolegów z klasy, którzy ich zdaniem są najfajniejszymi kolegami w klasie, na których zawsze mogą liczyć. Pozostali już za rok mają kolejną szansę zostać najsympatyczniejszym kolegą lub koleżanką. 😊