Opracowanie strategii rozwoju gminy Gierałtowice z udziałem przedstawicieli uczniów szkół podstawowych

20.09.2022 w auli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gierałtowicach odbyło się spotkanie dotyczące opracowywania strategii rozwoju Gminy Gierałtowice, na które zaproszono uczniów szkół podstawowych. Naszą Placówkę reprezentowali uczniowie klas ósmych. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi przyszłości miejsca, w którym mieszkają, uczą się i spędzają czas wolny. Spotkanie miało charakter warsztatowy i przyczyniło się do rozwoju kompetencji obywatelskich młodego pokolenia.