Informacje- ZSP

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021-2022

INFORMACJE – REKRUTACJA 2021-2022 – KLIKNIJ

Drodzy Rodzice, poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria,wg których odbędzie się rekrutacja do szkoły podstawowej.Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dziecka. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie zespołu szkolno-przedszkolnego najpóźniej do dnia 26 marca 2021 roku.

Wnioski na rekrutację do szkół i przedszkoli będą do pobrania od 15 lutego w sekretariatach i na stronie internetowej.

Rekrutacja 2021-2022  Informacje – Kliknij