„POZNAJĘ TECHNOLOGICZNE TRIKI, OSIĄGAM ŚWIETNE WYNIKI” – ogólnopolski projekt edukacyjny- podsumowanie.

W bieżącym roku szkolnym klasa 2A uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie  „POZNAJĘ TECHNOLOGICZNE TRIKI, OSIĄGAM ŚWIETNE WYNIKI”

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji informatycznej i medialnej oraz pomoc szkołom w realizacji podstawy programowej zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:
Projekt odbywał się w okresie od 18 września 2023 roku do 12 maja 2024 roku i był realizowany w podczas zajęć edukacji informatycznej, oraz na zajęciach dodatkowych.
Organizatorem projektu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce.
Projekt dał możliwość realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w efektywny i atrakcyjny sposób – poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych (m.in. z programu „Laboratoria przyszłości”) oraz odkrywania tajników współczesnych technologii. Umożliwił również dzielenie się dobrymi praktykami między nauczycielami oraz wymianę wiedzy między szkołami.
Uczniowie wykonali 12 zadań z czterech modułów.
I Jestem bezpieczny w sieci internetowej i znam strony internetowe,
II Rozwijam kompetencje cyfrowe,
III Konstruuję, koduję i programuję,
IV Zrobię lub sprawdzę to sam,

Z każdego zadania umieszczono relację na stronie ogólnopolskiego projektu „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki” II edycja.

 

Po ukończeniu całego projektu i wysłaniu sprawozdania przez koordynatora szkolnego. (P. Baczewska) szkoła oraz uczniowie i nauczyciele uzyskali dyplomy.

To było niesamowite doświadczenie móc poznawać ciekawostki z edukacji informatycznej.