Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
18 maja, jak co roku, uczniowie każdej z gminnych szkół rywalizowali
w konkursie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie ósmoklasistki – Kamila Kanclerz i Emilia Krawczyńska. Zmierzyły się z uczestnikami z Chudowa, Gierałtowic
i Przyszowic oraz sobą nawzajem rozwiązując test na słuchanie, sprawdzian leksykalno-gramatyczny, a także wypowiadając
się na wylosowany temat. Dziewczyny świetnie się zaprezentowały zdobywając wysokie wyniki. Serdecznie gratulujemy!