Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – Wspieramy przedsiębiorczość i inwestujemy w przyszłość!

SIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. Już od 19 lat zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych do udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej!

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi ponad 80 000 zł! SIGG to świetne przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości.

Zbierz zespół z swojej klasy (2-4 osób) i zgłoś się do swojego nauczyciela informatyki!

Opiekunem konkursu w Szkole Podstawowej dla klas VII i VIII jest Pan Łukasz Nowak.

Zapraszam do kontaktu i udziału wszystkich zainteresowanych!